top of page

Shrink film สำหรับงานพิมพ์ (lebel)

Shrink film สำหรับงานพิมพ์ (lebel) เป็นpvcแผ่นเดียวเพื่องานพิมพ์ สามารถทำได้ หน้ากว้าง 8นิ้ว-28นิ้ว

เป็นวิธีการทำฉลากสินค้าให้ขวดบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะมีรูปร่างโค้งเว้า เมื่อสัมผัสกับความร้อนฟิล์มสามารถที่จะหดตัว เข้ากับพื้นผิวของภาชนะที่รูปร่างโค้งเว้าได้ดี คุณสมบัติที่โดดเด่นของฉลากฟิล์มหดนั้นคือ สามารถหดรัดได้เข้ากับทุกวัสดุ ไม่ว่าจะเป็น โลหะ แก้ว พลาสติก ซึ่งจะช่วยให้สินค้ามีความเด่น และดึงดูดการซื้อสินค้า ฉลากฟิล์มหดนี้สามารถพิมพ์สอดสีด้านในและสอดสีด้านนอก (Shirk label) ฉลากฟิล์มนี้สามารถพิมพ์รูปภาพข้อความและใช้สีสันตามความต้องการ

bottom of page