top of page

เกี่ยวกับเรา

   จากวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ความต้องการการใช้ผลิตภัณฑ์ พลาสติกที่เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นแนวคิดให้บริษัท ทองสมุทร จำกัด ก่อตั้งขึ้นปี 2530 โดยคุณธีรศักดิ์ และคุณแสวง ศุภเมธีสิริ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและบริหารงานด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการจริงใจ บริการลูกค้าเหมือนครอบครัว ดังนั้นจึงส่งผลให้เราเป็นที่ยอมรับจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน
บริษัท ทองสมุทร จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายพลาสติกชนิดหดรัดรูปสินค้า โดยนำไปใช้ในการพิมพ์ฉลากหุ้มตัวสินค้า (เลเบล) เพื่อความสวยงามและสะดวกในการขนย้ายสินค้า ได้แก่ สินค้าประเภทอุปโภค บริโภค พลาสติกหดรัดรูปสินค้าที่สามารถตัดได้ทั้งแบบทรงตรง และแบบโค้ง ตามรูปแบบสินค้าต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะมีแบบให้เลือกตั้งแต่ขนาด 3 นิ้ว ไปจนถึง 30 นิ้ว ด้วยกำลังการผลิตกว่า 200 ตันต่อเดือน ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างที่ต้องการ
จากประสบการณ์ที่มากกว่า 30 ปี ในด้านการผลิต “PVC SHRINK FILM” ทำให้บริษัท ทองสมุทร จำกัด เป็นผู้นำในการผลิต “PVC SHRINK FILM” พลาสติกที่ดีมีคุณภาพโดยได้การยอมรับและความน่าเชื่อถือจากยอดสั่งซื้อจากบริษัทชั้นนำต่างๆทั่วประเทศ
bottom of page