top of page

Shrink film สำหรับม้วนธรรมดา

ฟิล์มหด PVC นี้จะมีคุณสมบัติโดดเด่นตรงที่ เนื้อฟิล์มมีความใส ทำให้เมื่อหดรัดผลิตภัณฑ์แล้ว สามารถแสดงความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ได้ดี สีสันของสินค้าที่สวยงาม ข้อความ ยี่ห้อ คุณสมบัติ ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ผู้ขาย ต้องการให้ผู้บริโภคได้เห็น ทั้งนี้การใช้ฟิล์มหด ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทราบว่า ผู้บริโภคเป็นบุคคลแรกให้การเปิดใช้สินค้านั้น มีให้เลือกแบบม้วน หรือสั่งผลิตเป็นถุง เพื่อให้พอดีกับสินค้าขนาดต่าง ๆ ได้

Shrink film สำหรับม้วนธรรมดา สามารถทำเป็น เปิด2ด้าน รีด1ด้าน และแบบโค้ง ซึ่งขนาดเป็นงานสั่งทำ สามารถทำได้  หน้ากว้าง ตั้งแต่3นิ้ว-30นิ้ว ความยาวสามารถยาวได้สูงสุดถึง100นิ้ว

bottom of page